İnşaat Demiri

 

Betonarme yapı imalatlarında kullanılan, düz yüzeyli inşaat çeliğine alternatif olarak üretilmiş ve zamanla onun yerini almış çelik türüdür. Genel standart olarak 12 metre boyunda üretilir. yüzeyindeki dişler (nervürler) soğukta burularak imal edilir. 
İyi yanı betondan sıyrılarak çıkma olasılığı çok çok düşüktür. 
Kötü yanı ise betonun içinden onu yararak çıkmasıdır.

Tip

Düz Yüzeyli

Nervürlü

Sınıf S220 S420 B420B B420C B500B B500C
Akma dayanımı Re (N/mm²) 220 420 420 420 500 500
Çekme dayanımı Rm (N/mm²) 340 500
Çekme dayanımı/Akma  dayanımı oranı Rm/Re min. 1,20 min. 1,15 min 1,08 ≥1,15
≤1,35
min. 1,08 ≥1,15
≤1,35
Deneysel akma dayanımı/Karakteristik Akma 
Dayanımı Oranı React./Renom. (Max.)
1,30 1,30 1,30
Kopma Uzaması (min.) A5 (%) 18 10 12 12 12 12
Max. Yükle toplam Uzama (min.) Agt(%) 5 7,5 5 7,5

Sıcak haddelenerek yapılan, genellikle yuvarlak veya yarı yuvarlak, kare, dikdörtgen ve altıgen kesitinde soğuk çekme için kullanılan kangal halindeki yarı mamül metal çubuk donatıdır.
Çelik Yapısında; % 1,8’den az karbon içeren demir ve karbon alaşımı; mekanik ve ısıl işlemlerle çok çeşitli özellikler kazanabilir. Kaba çelik, çelik ile dökme demir arasında bir ara madde bileşimi taşıyan, karbon bakımından zengin çelik, olağan çeliğin düşük oranlarda taşıdığı elementlerden başka, bir ya da birçok katkı elementi içeren çelik (Alaşımlı çelik de denir) |Silisyumlu ve manganezi! çelik, karbon ve özellikle silisyum oranı (% 1,30 ile 2) yüksek, manganez oranı % 0,75 olan makine yapım ve imalat çeliği.
Esneklik sınırı ve sertliği yüksek olan bu çelikler, tarım makinelerinin diskleri ve frezeleri, beton kırıcı vb gibi darbe ve aşınmaya dayanması gereken parçaların, ayrıca yorulmaya karşı dayanıklılığı nedeniyle lamalı yayların yapımında kullanılır.
Anma Çapı (D)
(mm)
Çevre Uzunluğu (U)
(mm)
Kesit Alanı (F)
(mm²)
Anma Kütlesi (G)
(Kg/m)
5.5 17.27 23.7 0.186
6 18.84 28.3 0.222
8 25.12 50.2 0.394
10 31.40 78.5 0.616
12 37.68 113.0 0.186
14 43.96 153.9 1.208
16 50.24 201.0 1.578
18 56.52 254.3 1.997
20 62.80 314.0 2.465